Financiering

Meerzorg voorziet in particuliere zorg op verschillende vlakken: huishoudelijke hulp, maatjes, extra zorg en 24 uurs zorg aan huis. Deze zorg betaalt u in principe zelf, eventueel aangevuld met een persoonsgebonden budget. Huishoudelijke hulp kan niet gefinancierd worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). U kunt de zorg van Meerzorg op twee manieren financieren:

  1. Geheel met eigen geld
  2. Met een persoonsgebonden budget (PGB), zo nodig aangevuld met eigen geld

Geheel met eigen geld

Dit is de meest eenvoudige vorm van financiering. U heeft geen enkele indicatie of verwijzing nodig. U bepaalt samen met ons welke zorg u wilt en op welk tijdstip u dit wilt. Wij zoeken daar passende zorgverleners bij en brengen de kosten maandelijks via een overzichtelijke factuur bij u in rekening. 

Met een persoonsgebonden budget (PGB)

In plaats van zorg in natura via de reguliere zorg, kunt u kiezen om een PGB te ontvangen. Hiermee kunt u zelf zorg inkopen waar u wilt. Met een PGB kunt u (deels) de rekeningen van particuliere zorg betalen. Als het PGB niet toereikend is om de benodigde zorg te betalen, kunt u het restant met eigen middelen aanvullen. Er zijn drie mogelijkheden om PGB te verkrijgen, hieronder leest u daar meer over. 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over financiering? Neem dan contact op via: 

071 409 32 78
meerzorg@marente.nl 

Meer informatie over PGB

Wij kunnen u adviseren over het gebruik van een PGB in uw specifieke situatie. We kunnen de mogelijkheden bespreken, wat wij voor u kunnen doen en wat er van u verwacht wordt. Ons advies is vrijblijvend en kosteloos. Voor algemene informatie, kunt u de website van de rijksoverheid bezoeken. 

Vergoedingen zorg

Vergoeding via Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz geeft recht op zorg, in een instelling óf thuis. Deze wet is er voor mensen die de hele dag (en vaak ook 's nachts) intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling. Met onderstaande producten van Meerzorg zijn er mogelijkheden om (gedeeltelijk) in aanmerking te komen voor financiering via de Wlz:

  • 24 uurs zorg
  • Extra zorg

Om in aanmerking te komen voor het (gedeeltelijk) financieren van deze diensten, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk voor meer informatie over de Wlz op de site van de overheid.

Vergoeding via Zorgverzekeringswet (Zvw)

Via uw zorgverzekeraar kunt u een PGB krijgen voor verzorging en (wijk)verpleging thuis. Deze vergoeding is vastgelegd in de zorgverzekeringswet (Zvw). Om voor deze PGB in aanmerking te komen, gelden bepaalde voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een indicatie van een wijkverpleegkundige nodig. Meer informatie over de Zvw-PGB vindt u op de website van de overheid. Naast het eigen risico bij uw zorgverzekeraar, kan er ook een eigen bijdrage van toepassing zijn. 

De kracht van Meerzorg

Wilt u langer genieten van het comfort en de veiligheid van uw eigen huis en bent u op zoek naar zorg op maat? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Meerzorg is de particuliere tak van Marente. Wij zijn als kleinschalige en persoonlijke organisatie heel flexibel en hebben ervaring met het verlenen van zorg in uw appartementencomplex. Wij doen dit ook graag voor u!

Wij werken met vaste gezichten en kleine teams. Neem gerust telefonisch contact met ons op voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak; wij komen graag bij u thuis om te bespreken welke zorg het beste bij u past en wat Meerzorg hierin voor u kan betekenen.