Privacyverklaring Meerzorg

Om onze cliënten goede zorg te kunnen geven, legt Meerzorg persoonsgegevens vast, onder andere in een (elektronisch) cliëntendossier. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen. Wanneer ondanks onze maatregelen personen of organisaties ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens als een datalek.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Controle over uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekken. Uw rechten zijn verder beschreven in ons privacyreglement.